Dėl ilgalaikių įsipareigojimų rodymo pagal su plotu susijusias priemones

Atkreipiame dėmesį, kad NMA informaciniame portale 2019 m. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškose laikinai nėra galimybės matyti informacijos apie prisiimtus ilgalaikius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“, taip pat pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“.

Norėtume paaiškinti, kad šią informaciją pareiškėjai/paramos gavėjai gali peržiūrėti 2018 m. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškose esančioje lentelėje „Deklaruoti laukai“ prie deklaruoto konkretaus lauko paspaudus „Daugiau“. Atsidariusios lentelės stulpelyje „Ilgalaikių įsipareigojimų pagal KPP* pabaiga“ yra rodomi prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų paskutinieji metai, kuriais pareiškėjas turi deklaruoti nurodytą lauką.

2019-07-26
Atliktas paraiškose deklaruotų duomenų sutikrinimas

Norėtume informuoti, kad atliktas paraiškose paramai už deklaruotus plotus gauti deklaruotų duomenų sutikrinimas. Jeigu Jūsų paraiškoje buvo nustatyta neatitikimų arba atliekami papildomi administraciniai sutikrinimai, informaciją apie tai galite matyti peržiūrėdamas informaciniame portale pateiktos paraiškos duomenis.

2019-07-16
KAIP ATVERTI PRANEŠIMĄ, PATEIKTĄ .RTF FORMATU

Norėtume informuoti, kad informaciniai pranešimai dėl moduliacijos / finansų disciplinos kompensavimo informaciniame portale yra pateikti išplėstiniu (.rtf) formatu tekstiniams duomenims saugoti.
Atkreipiame pareiškėjų dėmesį, kad failo su .rtf plėtiniu nepavyks atverti standartiniu būdu.
Norėdami atverti .rtf plėtinio failą, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus:
1. išsisaugokite dokumentą (failą) kompiuteryje;
2. išsaugotą failą spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ir atsidariusiajame lange (meniu) pasirinkite „Atverti kaip“ („Open with“);
3. naujai atidarytame lange (meniu) pasirinkite programą „Choose another app“, taip pat tame pačiame lange pasirinkite „Microsoft Word“;
4. naujai atidarytame lange (meniu) pasirinkite .rtf formatą, paspauskite mygtuką „Gerai“ („OK“) ir skaitykite dokumentą.

2019-05-28
Į ką svarbu atkreipti dėmesį norint išvengti sankcijų

Ūkininkams, gaunantiems tiesiogines išmokas bei dalyvaujantiems su plotu susijusiose Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklose, primename, jog svarbu nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų. Ūkininkai, laiku ir tinkamai vykdantys įsipareigojimus, gali išvengti pažeidimų, už kuriuos taikomos sankcijos.
Išsamią informaciją rasite čia.

2019-05-03
Dėl portalo veikimo

Norėtume informuoti, kad dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinių sistemų atnaujinimo darbų gegužės 2 d. nuo 20.00 val. iki 21.00 val. kai kurios informacinio portalo paslaugos gali būti nepasiekiamos.

Apgailestaujame dėl nepatogumų

2019-05-02