Biudžetinė įstaiga
Nacionalinė  mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Tel. (8 5) 252 6999 | Faks. (8 5) 252 6945 | El. paštas:
info@nma.lt | Kodas 2887 392700

Naujienos In English
 |  0-10 |  10-20 |  20-30 |  30-40 |  40-50 | 
Informacija pareiškėjams dėl finansinės informacijos rodymo
2016-10-14

Jūsų patogumui informaciniame portale pradėjome aiškiau ir paprasčiau rodyti finansinę informaciją.
Atkreipiame dėmesį, kad, norint peržiūrėti konkrečios priemonės/veiklos srities mokėjimų informaciją, reikia aktyvuoti nuorodą „Detaliau“.
Nauja ir tai, kad informaciniame portale yra nurodomos atliktų mokėjimų grąžinimo priežastys (pvz. „Mokėjimas grąžintas banko (sąskaita uždaryta)“). Taip pat, jeigu skiriasi sumos, nurodytos laukeliuose „Apskaičiuota suma“ ir „Išmokėta suma“, tai ties išmokėta suma pareiškėjui rodomas paaiškinimas: „Dėl Jums išmokėtos sumos dydžio žiūrėkite informaciją aktyvuodami nuorodą „Detaliau“ „.

Svarbi informacija pareiškėjams dėl tiesioginių išmokų
2016-10-05

Kadangi nuo š. m. spalio 17 d. pradedamas mokėti tiesioginių išmokų avansas, savo klientų patogumui informaciniame portale pradėjome rodyti informaciją apie planuojamų išmokų išmokėjimo laikotarpį pagal 2016 m. pateiktą paraišką.
Norėtume atkreipti dėmesį, jog informaciniame portale rodoma informacija gali pasikeisti pareiškėjo pateiktos paraiškos vertinimo metu nustačius papildomų neatitikimų arba išsprendus nustatytus neatitikimus.

Dėl Muitinės departamento vykdomos apklausos
2016-09-29

Norėtume informuoti, kad Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) atlieka eksporto/importo licencijų administravimo elektroninių paslaugų naudotojų apklausą.

Apklausos tikslas – įvertinti eksporto/importo licencijų administravimo elektronines paslaugas.

Anketų analizės metu gauti duomenys bus panaudoti atliekant eksporto/importo licencijų administravimo elektroninių paslaugų pokyčius, todėl labai svarbu, kad pateiktumėte savo nuomonę.

Bendradarbiaudami kviečiame dalyvauti Muitinės departamento atliekamoje anoniminėje apklausoje ir užpildyti anketą. Anketą rasite paspaudę šią nuorodą https://www.apklausk.lt/s/5767ddbd462d7. Dalyvauti apklausoje galite iki 2016 m. spalio 31 d.

Apklausos atsakymai yra konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistikos tikslais.

Turėdami klausimų dėl vykdomos apklausos, galite kreiptis į Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiąją inspektorę Iloną Valavičienę tel. (8 5) 232 74 91 arba el.p.ilona.valaviciene@lrmuitine.lt.

Dėl portalo veikimo
2016-09-09

Norėtume informuoti, kad 2016 m. rugsėjo 10-12 d. dėl pateiktų paraiškų duomenų masinių sutikrinimų galimi informacinio portalo greitaveikos sutrikimai.

 Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl portalo veikimo
2016-08-08

Norėtume informuoti, kad 2016 m. rugpjūčio 8 d. dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinių sistemų atnaujinimo darbų nuo 20:00 val. iki 23:00 val. galimi portalo informacinės sistemos veikimo sutrikimai.


Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl portalo veikimo
2016-08-04

Norėtume informuoti, kad 2016 m. rugpjūčio 4 d. dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinių sistemų atnaujinimo darbų nuo 20:00 val. iki 23:00 val. galimi portalo informacinės sistemos veikimo sutrikimai.
Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl atliktų patikrų duomenų rodymo
2016-07-28

Norėtume informuoti, kad informaciniame portale pradėjome rodyti ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atliktų patikrų duomenis. Pareiškėjai/paramos gavėjai, dalyvaujantys su plotu susijusiose priemonėse, kurių valdose VMVT atliko patikras, prisijungę prie informacinio portalo, gali matyti VMVT atliktų patikrų datą bei nustatyto pažeidimo (jeigu toks buvo nustatytas) aprašymą.

Dėl portalo veikimo
2016-07-26

Norėtume informuoti, jog informacinio portalo sutrikimai pašalinti.

Dėl portalo veikimo
2016-07-26

Norėtume informuoti, kad šiuo metu galimi Agentūros informacinio portalo veikimo sutrikimai. Tikimasi juos pašalinti iki šios darbo dienos pabaigos. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.

Dėl portalo veikimo
2016-06-08

Norėtume informuoti, kad birželio 8 dieną galimi informacinio portalo sutrikimai.
Apgailestaujame dėl nepatogumų.