Dėl ilgalaikių įsipareigojimų pagal KPP su plotu susijusias priemones rodymo

Norėtume informuoti, jog savo klientų patogumui informaciniame portale pradėjome rodyti aktualią informaciją apie prisiimtus ilgalaikius įsipareigojimus.
Pareiškėjai/paramos gavėjai, dalyvaujantys su plotu susijusiose priemonėse, prisijungę prie NMA informacinio portalo, gali peržiūrėti prisiimtus ilgalaikius Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ , „Ekologinis ūkininkavimas“ bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonė „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įsipareigojimus.
Informaciją apie prisiimtus ilgalaikius įsipareigojimus pareiškėjai/paramos gavėjai gali peržiūrėti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje esančioje lentelėje „Deklaruoti laukai“ prie deklaruoto konkretaus lauko paspaudus „Daugiau“. Atsidariusios lentelės stulpelyje „Ilgalaikių įsipareigojimų pagal KPP* pabaiga“ yra rodomi prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų paskutinieji metai, kuriais pareiškėjas turi deklaruoti nurodytą lauką.

2018-02-02
Dėl prisijungimo prie informacinio portalo

Norėtume informuoti, jog pareiškėjai/paramos gavėjai prie Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinio portalo gali prisijungti per elektroninę bankininkystę, kuri turėtų veikti viename iš šių bankų - AB „Swedbank“, AB SEB bankas, AB DnB bankas, UAB Medicinos bankas, AB „Šiaulių bankas“. Jeigu Jūs esate Lietuvos kredito unijos klientas, prisijungti prie mūsų informacinio portalo galėtumėte pasirinkę nuorodą "Per Lietuvos kredito unijas", o pasirinkus nuorodą "E-paslaugų vartai", jungimasis galimas pasinaudojus asmens tapatybės kortele, el. parašu arba mob. parašu ir el. bankininkystės portalais.
Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, jog sąskaita per kurią jungiasi pareiškėjas turėtų būti atidaryta ne ūkininko, o fizinio asmens vardu.

2017-10-18
Svarbi informacija pareiškėjams dėl tiesioginių išmokų

Kadangi nuo š. m. spalio 16 d. pradedamas mokėti tiesioginių išmokų avansas, savo klientų patogumui informaciniame portale pradėjome rodyti informaciją apie planuojamų išmokų išmokėjimo laikotarpį pagal 2017 m. pateiktą paraišką.
Norėtume atkreipti dėmesį, jog informaciniame portale rodoma informacija gali pasikeisti pareiškėjo pateiktos paraiškos vertinimo metu nustačius papildomų neatitikimų.

2017-09-14
Dėl atnaujinto neatitikimo (13.1N) aprašymo

Atkreipiame pareiškėjų, kurių Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškose (toliau – Paraiškos) buvo nustatytas neatitikimas dėl deklaruojamų plotų žemės valdymo teisės (13.1N), dėmesį, kad 2017 m. liepos 21 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniame portale buvo atnaujintas  šio neatitikimo aprašymas.

 Taip pat norėtume informuoti, kad visus galimus neatitikimų aprašymus pagal 2017 m. Paraiškas galėtumėte rasti čia

2017-07-21
Dėl viešojo sektoriaus subjektams išmokėtos paramos sumų ir jų derinimo VSAKIS

Norėtume informuoti, kad viešojo sektoriaus subjektai, gaunantys paramą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, informaciniame portale jau gali matyti jiems išmokėtas finansavimo sumas ne tik pagal finansavimo šaltinį, bet ir pagal pajamų ekonominės klasifikacijos kodus (paskirtį). Ši informacija reikalinga derinant tarpusavio įsipareigojimus per Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

Šią išsamią informaciją viešojo sektoriaus subjektai gali matyti realiu laiku, tiesiog prisijungę prie portalo ir informaciniame bloke „Finansinė informacija“ aktyvavę nuorodą „Išmokėtų paramos lėšų ekonominė klasifikacija“.

2017-01-05