Biudžetinė įstaiga
Nacionalinė  mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Tel. (8 5) 252 6999 | Faks. (8 5) 252 6945 | El. paštas:
info@nma.lt | Kodas 2887 392700

Naujienos
 |  0-10 |  10-20 | 
Informacija portalo naudotojams
2015-02-09

Informuojame, jog pareiškėjai ir paramos gavėjai, prisijungę prie Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA)informacinio portalo, jau gali peržiūrėti aktualiausius pateiktų paraiškų duomenis bei atnaujinti paraiškose esančias banko sąskaitas ir kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, faksą, el. pašto adresą).

Dėl portalo veikimo
2015-02-05

Norėtume informuoti, kad dėl Agentūros informacinių sistemų diegimo darbų, vasario 5 d. galimi informacinio portalo sutrikimai.

Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl portalo veikimo
2015-01-30

Norėtume informuoti, kad dėl Agentūros informacinių sistemų testavimo darbų, sausio 30 d. – vasario 1 d. galimi informacinio portalo sutrikimai.

Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Informacija portalo naudotojams
2015-01-26

Informuojame, kad pareiškėjai ir paramos gavėjai,  prisijungę prie Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informacinio portalo, gali tik peržiūrėti savo pateiktų paraiškų duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad portale galima matyti gruodžio 23 d. aktualius paraiškų duomenis.

Taip pat norėtume pažymėti, kad NMA pareiškėjai ir paramos gavėjai, prisijungę  prie sistemos, negali pakeisti paraiškoje nurodytos banko sąskaitos ir kontaktinių duomenų (adreso, telefono numerio, fakso, el. pašto adreso).

Banko sąskaita ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, faksas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami raštu pateikus prašymą NMA. Teikiant NMA prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali NMA darbuotojas.

Jau galima jungtis prie portalu
2015-01-23

Norėtume informuoti, kad sistemos testavimo darbai baigti, galima jungtis prie informacinio portalo.

SVARBU
2015-01-22

Norėtume informuoti, kad dėl sistemos testavimo darbų šiuo metu negalite prisijungti prie informacinio portalo.

Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Jau galima jungtis prie portalo (atnaujinta informacija)
2015-01-13

Informuojame, kad nuo 2014 m. gruodžio 30 d. pareiškėjai ir paramos gavėjai jau gali jungtis prie Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informacinio portalo ir peržiūrėti savo pateiktų paraiškų duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad portale galima matyti gruodžio 23 d. aktualius paraiškų duomenis.

Taip pat norėtume pažymėti, kad iki 2015 m. sausio 23 d. NMA pareiškėjai ir paramos gavėjai, prisijungę  prie sistemos, dar negalės pakeisti paraiškoje nurodytos banko sąskaitos ir kontaktinių duomenų (adreso, telefono numerio, fakso, el. pašto adreso).

Banko sąskaita ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, faksas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami raštu pateikus prašymą NMA. Teikiant NMA prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali NMA darbuotojas. Atkreipiame dėmesį, kad raštu pateikus prašymą atnaujinti banko sąskaitos ir kontaktinius duomenis portale jie bus atvaizduojami tik po 2015 m. sausio 23 d. 

Jau galima jungtis prie portalo
2014-12-30

Informuojame, kad nuo šiandien (gruodžio 30 d.) pareiškėjai ir paramos gavėjai jau gali jungtis prie Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informacinio portalo ir peržiūrėti savo pateiktų paraiškų duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad portale galima matyti gruodžio 23 d. aktualius paraiškų duomenis.

Taip pat norėtume pažymėti, kad iki 2015 m. sausio 12 d. NMA pareiškėjai ir paramos gavėjai, prisijungę  prie sistemos, dar negalės pakeisti paraiškoje nurodytos banko sąskaitos ir kontaktinių duomenų (adreso, telefono numerio, fakso, el. pašto adreso), taip pat negalės pateikti elektroninių paraiškų importo/eksporto licencijoms gauti. Jas bus galima pateikti tik popierines.

Banko sąskaita ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, faksas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami raštu pateikus prašymą NMA. Teikiant NMA prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali NMA darbuotojas. Atkreipiame dėmesį, kad raštu pateikus prašymą atnaujinti banko sąskaitos ir kontaktinius duomenis portale jie bus atvaizduojami tik po 2015 m. sausio 12 d. 

Dėmesio
2014-10-31

Atkreipiame pareiškėjų, pateikusių paraiškas išmokoms už deklaruotus plotus gauti dėmesį, kad Agentūros informaciniame portale rodoma ne visa informacija, susijusi su paraiškos išmokoms už deklaruotus plotus gauti administravimu.

Norėtume paaiškinti, kad 2014 metais paraiškos išmokoms už deklaruotus plotus gauti pradėtos administruoti naujoje informacinėje sistemoje. Kadangi dalis šioje sistemoje esančios informacijos pateikiama nekorektiškai, neturime galimybės ją atvaizduoti portalo informacinėje sistemoje.

Pažymime, kad dedamos visos pastangos, kad informacinių sistemų pokyčiai būtų atlikti kuo skubiau ir pareiškėjai galėtų matyti visą su šių paraiškų administravimu susijusią informaciją. 

Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Pavedimo duomenys padės nustatyti mokėtojo tapatybę
2014-09-17

Informuojame, kad, laikantis asmens duomenų naudojimo apsaugos reikalavimų, klientai, kurie naudojasi elektroniniu banku, turi galimybę mokėjimo pavedimuose nenurodyti savo asmens kodo. Tačiau nusprendusiems neskelbti savo asmens kodo mokėtojams rekomenduojama nurodyti kitus duomenis, padėsiančius nustatyti tapatybę.

Siekiant kuo greičiau nustatyti mokėtojo tapatybę, patariama mokėjimo pavedimuose nurodyti papildomus duomenis. Jei nenurodomas asmens kodas, rekomenduojama parašyti paraiškos numerį.

Nusprendusieji mokėjimo pavedimuose nurodyti asmens kodą neturėtų nerimauti dėl duomenų saugumo. NMA informacijos saugumo valdymo sistema yra sertifikuota pagal ISO 27001 standartą, todėl klientų asmens duomenys yra griežtai saugomi ir kontroliuojamas jų naudojimas.

Finansų ir apskaitos departamento specialistai prašo klientų atkreipti dėmesį į nurodytų duomenų tikslumą. Pasitaiko, kad paramos gavėjas nurodo klaidingą banko sąskaitos numerį paraiškoje ar paramos sutartyje, užmiršta pranešti apie banko pakeitimą. Kontaktinius duomenis ir sąskaitos banke numerį galima atnaujinti dviem būdais: NMA informaciniame portale arba teikiant raštišką prašymą.