Biudžetinė įstaiga
Nacionalinė  mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Tel. (8 5) 252 6999 | Faks. (8 5) 252 6945 | El. paštas:
info@nma.lt | Kodas 2887 392700

Naujienos
Pagalba ieškantiems informacijos informaciniame portale
2014-02-28

Siekdami padėti pareiškėjams ir paramos gavėjams informaciniame portale rasti aktualią informaciją apie paraiškų administravimo eigą, NMA Youtube paskyroje patalpinome mokomąjį vaizdo įrašą, kuriame rodomi prisijungimo prie NMA informacinio portalo žingsniai, taip pat rodoma, kaip pakeisti pateiktos paraiškos kontaktinius ir banko sąskaitos duomenis,  kur galima rasti informaciją apie paraiškos administravimo eigą ir pamatyti susirašinėjimo su NMA istoriją.

Kviečiame apsilankyti NMA Youtube paskyroje

Atliktas paraiškose deklaruotų duomenų sutikrinimas
2013-07-31

Norėtume informuoti, kad atliktas paraiškose paramai už deklaruotus plotus gauti deklaruotų duomenų sutikrinimas. Jeigu Jūsų paraiškoje buvo nustatyta neatitikimų arba atliekami papildomi administraciniai sutikrinimai, informaciją apie tai galite matyti peržiūrėdamas informaciniame portale pateiktos paraiškos duomenis.

Dėl mokėjimo prašymų teikimo elektroniniu būdu
2013-06-11

Informuojame, kad avansinius mokėjimo prašymus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones – priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“; priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“; taip pat „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinant planavimo būdu“; „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinant Leader metodu“; „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“; taip pat tarpinį mokėjimo prašymą pagal priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ – galima pateikti ir elektroniniu būdu.   

Mokėjimo prašymai elektroniniu būdu turi būti teikiami per elektroninę bankininkystę arba elektroninius valdžios vartus prisijungus prie NMA informacinio portalo adresu https://portal.nma.lt. Mokėjimo prašymo pildymas pradedamas pasirinkus meniu punktą „Dokumentų pildymas elektroniniu būdu“.

Kilus klausimų dėl mokėjimo prašymo pildymo, visada galite kreiptis telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841.

Dėl paraiškų teikimo elektroniniu būdu
2013-05-21

Nuo gegužės 13 d. paraiškas paramai gauti pagal tris Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones – „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ – galima pateikti ne tik įprastu, bet ir elektroniniu būdu.

Paraiškas elektroniniu būdu galima pateikti per elektroninę bankininkystę arba elektroninius valdžios vartus prisijungus prie NMA informacinio portalo adresu https://portal.nma.lt. Elektroninės paraiškos pildymas pradedamas pasirinkus meniu punktą „Dokumentų pildymas elektroniniu būdu“.

Kilus klausimų dėl elektroninės paraiškos pildymo, visada galite kreiptis telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841.

Dėl atnaujintos portalo informacinės sistemos
2013-03-06

Informuojame, kad, siekiant pagerinti NMA informacinio portalo greitaveiką ir užtikrinti didesnį stabilumą, jis buvo atnaujintas, perkeliant ant naujos platformos.

Kaip ir anksčiau, jungtis prie jo reikėtų adresu https://portal.nma.lt (arba spustelkite interneto svetainėje www.nma.lt esančią nuorodą).

Kilus klausimų, galite kreiptis telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841.

Dėl informacijos apie patikras
2013-01-17

Informuojame, kad jau galite matyti informaciją apie patikras, atliktas pagal paramos už plotus priemones. Bendrą informaciją apie atliktas patikras galite matyti po lentele „Deklaruoti laukai“, o paspaudę nuorodą „Peržiūrėti“ gausite detalią patikros informaciją. Atkreipiame dėmesį, jog duomenys pateikiami apie visas atliktas patikras.

Dėkojame, kad naudojatės informaciniu portalu.

Dėl pareiškėjui rodomų pranešimų
2013-01-17

Informuojame, jog nuo šiol susirašinėjimo su NMA dokumentus galite matyti Jums patogesniu būdu. Prisijungus prie informacinio portalo, iš karto po vardu ir pavarde matysite nuorodą, informuojančią apie Agentūros  Jums siųstus naujus pranešimus. Ją atsidarę galėsite peržiūrėti pranešimus. Senesnius panešimus galėsite matyti atidarę nuorodas „Jums siųsti pranešimai“ ir „Iš Jūsų gauti pranešimai“.