Biudžetinė įstaiga
Nacionalinė  mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Tel. (8 5) 252 6999 | Faks. (8 5) 252 6945 | El. paštas:
info@nma.lt | Kodas 2887 392700

Naujienos In English
 |  0-10 |  10-20 |  20-30 |  30-40 |  40-50 | 
Dėl portalo veikimo
2016-09-09

Norėtume informuoti, kad 2016 m. rugsėjo 10-12 d. dėl pateiktų paraiškų duomenų masinių sutikrinimų galimi informacinio portalo greitaveikos sutrikimai.

 Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl portalo veikimo
2016-08-08

Norėtume informuoti, kad 2016 m. rugpjūčio 8 d. dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinių sistemų atnaujinimo darbų nuo 20:00 val. iki 23:00 val. galimi portalo informacinės sistemos veikimo sutrikimai.


Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl portalo veikimo
2016-08-04

Norėtume informuoti, kad 2016 m. rugpjūčio 4 d. dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinių sistemų atnaujinimo darbų nuo 20:00 val. iki 23:00 val. galimi portalo informacinės sistemos veikimo sutrikimai.
Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl atliktų patikrų duomenų rodymo
2016-07-28

Norėtume informuoti, kad informaciniame portale pradėjome rodyti ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atliktų patikrų duomenis. Pareiškėjai/paramos gavėjai, dalyvaujantys su plotu susijusiose priemonėse, kurių valdose VMVT atliko patikras, prisijungę prie informacinio portalo, gali matyti VMVT atliktų patikrų datą bei nustatyto pažeidimo (jeigu toks buvo nustatytas) aprašymą.

Dėl portalo veikimo
2016-07-26

Norėtume informuoti, jog informacinio portalo sutrikimai pašalinti.

Dėl portalo veikimo
2016-07-26

Norėtume informuoti, kad šiuo metu galimi Agentūros informacinio portalo veikimo sutrikimai. Tikimasi juos pašalinti iki šios darbo dienos pabaigos. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.

Dėl Muitinės departamento vykdomos apklausos
2016-06-29

Norėtume informuoti, kad Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) atlieka eksporto/importo licencijų administravimo elektroninių paslaugų naudotojų apklausą.

Apklausos tikslas – įvertinti eksporto/importo licencijų administravimo elektronines paslaugas.

Anketų analizės metu gauti duomenys bus panaudoti atliekant eksporto/importo licencijų administravimo elektroninių paslaugų pokyčius, todėl labai svarbu, kad pateiktumėte savo nuomonę.

Bendradarbiaudami kviečiame dalyvauti Muitinės departamento atliekamoje anoniminėje apklausoje ir užpildyti anketą. Anketą rasite paspaudę šią nuorodą https://www.apklausk.lt/s/5767ddbd462d7. Dalyvauti apklausoje galite iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Apklausos atsakymai yra konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistikos tikslais.

Turėdami klausimų dėl vykdomos apklausos, galite kreiptis į Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiąją inspektorę Iloną Valavičienę tel. (8 5) 232 74 91 arba el.p.ilona.valaviciene@lrmuitine.lt.

Dėl portalo veikimo
2016-06-08

Norėtume informuoti, kad birželio 8 dieną galimi informacinio portalo sutrikimai.
Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl portalo veikimo
2016-05-30


Norėtume informuoti, kad gegužės 30 dieną galimi informacinio portalo sutrikimai.
Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl papildomos nacionalinės pagalbos pieno gamintojams mokėjimų informacijos rodymo
2016-05-05

Norėtume informuoti, jog informaciją apie išmokėtas papildomos nacionalinės pagalbos pieno gamintojams išmokas pareiškėjai/paramos gavėjai gali peržiūrėti prisijungę prie informacinio portalo skiltyje „Mokėjimų/atsiskaitymų informacija“.