Dėl viešojo sektoriaus subjektams išmokėtos paramos sumų ir jų derinimo VSAKIS

Norėtume informuoti, kad viešojo sektoriaus subjektai, gaunantys paramą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, informaciniame portale jau gali matyti jiems išmokėtas finansavimo sumas ne tik pagal finansavimo šaltinį, bet ir pagal pajamų ekonominės klasifikacijos kodus (paskirtį). Ši informacija reikalinga derinant tarpusavio įsipareigojimus per Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

Šią išsamią informaciją viešojo sektoriaus subjektai gali matyti realiu laiku, tiesiog prisijungę prie portalo ir informaciniame bloke „Finansinė informacija“ aktyvavę nuorodą „Išmokėtų paramos lėšų ekonominė klasifikacija“.

2017-01-05
Kviečiame susipažinti su pasikeitusiu informaciniu portalu!

Informacinis portalas - patogesnis naudotis ir informatyvesnis. Pirmajame puslapyje lengvai rasite finansinę, aktualių paraiškų, susirašinėjimo su agentūra ir kitą Jums svarbią informaciją.

2016-10-26
Dėl elektroninio pristatymo paslaugos

Norėtume informuoti, kad pareiškėjai/paramos gavėjai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau - Agentūra) gali teikti dokumentus naudodamiesi Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema (toliau - E. sistema). Pareiškėjai/paramos gavėjai turi būti aktyvavę E. sistemos elektroninio pristatymo dėžutę. Tai jie gali padaryti per Elektroninius valdžios vartus prisijungę prie VĮ Registrų centras. Būdus, kaip aktyvuoti savo informacinės sistemos elektroninio pristatymo dėžutę ir kaip naudotis E. sistema, galima pamatyti paspaudę šią nuorodą: https://epristatymas.post.lt/pagalba. Siunčiant dokumentus, siuntas per E. sistemą, pareiškėjams/paramos gavėjams užtikrinamas elektroninių dokumentų ir pranešimų originalumo patvirtinimas, saugumas, dokumentai gavėją pasiekia ypač greitai.

2016-10-24
Svarbi informacija pareiškėjams dėl tiesioginių išmokų

Kadangi nuo š. m. spalio 17 d. pradedamas mokėti tiesioginių išmokų avansas, savo klientų patogumui informaciniame portale pradėjome rodyti informaciją apie planuojamų išmokų išmokėjimo laikotarpį pagal 2016 m. pateiktą paraišką.
Norėtume atkreipti dėmesį, jog informaciniame portale rodoma informacija gali pasikeisti pareiškėjo pateiktos paraiškos vertinimo metu nustačius papildomų neatitikimų arba išsprendus nustatytus neatitikimus.

2016-10-05
Dėl Muitinės departamento vykdomos apklausos

Norėtume informuoti, kad Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) atlieka eksporto/importo licencijų administravimo elektroninių paslaugų naudotojų apklausą.

Apklausos tikslas – įvertinti eksporto/importo licencijų administravimo elektronines paslaugas.

Anketų analizės metu gauti duomenys bus panaudoti atliekant eksporto/importo licencijų administravimo elektroninių paslaugų pokyčius, todėl labai svarbu, kad pateiktumėte savo nuomonę.

Bendradarbiaudami kviečiame dalyvauti Muitinės departamento atliekamoje anoniminėje apklausoje ir užpildyti anketą. Anketą rasite paspaudę šią nuorodą https://www.apklausk.lt/s/5767ddbd462d7. Dalyvauti apklausoje galite iki 2016 m. spalio 31 d.

Apklausos atsakymai yra konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistikos tikslais.

Turėdami klausimų dėl vykdomos apklausos, galite kreiptis į Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiąją inspektorę Iloną Valavičienę tel. (8 5) 232 74 91 arba el.p.ilona.valaviciene@lrmuitine.lt.

2016-09-29