Svarbu 2018 m. deklaruojantiems plotus

Informuojame, kad 2018 m. pateiktas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas informaciniame portale bus galima pamatyti tik pasibaigus paraiškų priėmimo laikotarpiui ir perkėlus šias paraiškas į Nacionalinės mokėjimo agentūros paraiškų administravimo informacinę sistemą. Kai 2018 m. paraiškos bus perkeltos į informacinę sistemą, šį pranešimą atnaujinsime.

2018-05-31
Svarbi informacija ekologiškai ūkininkaujantiems

Primename, kad įvykdžius įsipareigojimą taikyti ekologinės gamybos praktiką ir metodus 2 arba 3 metų laikotarpiu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ pareiškėjai turi nepamiršti vykdyti tęstinę veiklą pagal veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.

Bendras įsipareigojimų laikotarpis pagal veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ yra 5 metai nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad NMA informaciniame portale laikinai nėra galimybės matyti informacijos apie šiuos įsipareigojimus (šiuo metu prie pareiškėjo įsipareigojimų rodoma „Netaikoma“).

2018-05-15
DĖL PAREIŠKĖJO ID

Informuojame, kad pareiškėjai ir paramos gavėjai, per elektroninę bankininkystę prisijungę prie informacinio portalo, šalia vardo ir pavardės gali matyti savo identifikacinį numerį (ID).

Siekiant apsaugoti klientų duomenis, keičiasi informacijos teikimo tvarka Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA). Paskambinusiam į agentūrą ir pateikusiam savo asmens duomenis klientui su asmens duomenimis susijusi informacija bus suteikiama tik tuo atveju, jei skambinančiojo telefono numeris sutampa su nurodytu paraiškoje. Jeigu numeris nesutampa, papildomai bus prašoma pateikti pareiškėjo ID.

Pareiškėjai, nesinaudojantys informaciniu portalu, ID galės sužinoti atvykę į NMA ir pateikę asmens dokumentą.

2018-03-30
Kaip atverti pranešimą, pateiktą .rtf formatu

Norėtume informuoti, kad informaciniai pranešimai dėl moduliacijos / finansų disciplinos kompensavimo informaciniame portale yra pateikti išplėstiniu (.rtf) formatu tekstiniams duomenims saugoti.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį, kad failo su .rtf plėtiniu nepavyks atverti standartiniu būdu.

Norėdami atverti .rtf plėtinio failą, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus:

  1. išsisaugokite dokumentą (failą) kompiuteryje;
  2. išsaugotą failą spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ir atsidariusiajame lange (meniu) pasirinkite „Atverti kaip“ („Open with“);
  3. naujai atidarytame lange (meniu) pasirinkite programą „Choose another app“, taip pat tame pačiame lange pasirinkite „Microsoft Word“;
  4. naujai atidarytame lange (meniu) pasirinkite .rtf formatą, paspauskite mygtuką „Gerai“ („OK“) ir skaitykite dokumentą.

2018-03-21
Dėl ilgalaikių įsipareigojimų pagal KPP su plotu susijusias priemones rodymo

Norėtume informuoti, jog savo klientų patogumui informaciniame portale pradėjome rodyti aktualią informaciją apie prisiimtus ilgalaikius įsipareigojimus.
Pareiškėjai/paramos gavėjai, dalyvaujantys su plotu susijusiose priemonėse, prisijungę prie NMA informacinio portalo, gali peržiūrėti prisiimtus ilgalaikius Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ , „Ekologinis ūkininkavimas“ bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonė „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įsipareigojimus.
Informaciją apie prisiimtus ilgalaikius įsipareigojimus pareiškėjai/paramos gavėjai gali peržiūrėti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje esančioje lentelėje „Deklaruoti laukai“ prie deklaruoto konkretaus lauko paspaudus „Daugiau“. Atsidariusios lentelės stulpelyje „Ilgalaikių įsipareigojimų pagal KPP* pabaiga“ yra rodomi prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų paskutinieji metai, kuriais pareiškėjas turi deklaruoti nurodytą lauką.

2018-02-02