Biudžetinė įstaiga
Nacionalinė  mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Tel. (8 5) 252 6999 | Faks. (8 5) 252 6945 | El. paštas:
info@nma.lt | Kodas 2887 392700

Naujienos In English
 |  0-10 |  10-20 |  20-30 | 
Svarbi informacija pareiškėjams dėl tiesioginių išmokų avanso
2015-10-09

Kadangi nuo š. m. spalio 16 d. pradedamas mokėti tiesioginių išmokų avansas, savo klientų patogumui informaciniame portale pradėjome rodyti informaciją apie planuojamą avansinės išmokos išmokėjimo laikotarpį pagal 2015 m. pateiktą paraišką.

Norėtume atkreipti dėmesį, jog informaciniame portale rodoma informacija gali pasikeisti pareiškėjo pateiktos paraiškos vertinimo metu nustačius papildomų neatitikimų.

Dėl portalo veikimo
2015-07-28

Norėtume informuoti, kad dėl Agentūros informacinių sistemų atnaujinimo darbų nuo 2015 m. liepos 28 d. 13 val. iki liepos 29 d. 8 val. kai kurios informacinio portalo paslaugos gali būti nepasiekiamos.

Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl portalo veikimo
2015-07-13

Norėtume informuoti, kad liepos 13 d. galimi informacinio portalo sutrikimai.
Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus
2015-05-27

Po liepos 10 d. iki paramos gavimo dienos pareiškėjas gali keisti pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis: banko sąskaitos numerį ar kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, faksą, el. pašto adresą). Tai jis gali padaryti ir prisijungęs prie informacinio portalo.

Norėtume atkreipti dėmesį į kitą svarbią susijusią informaciją, kurią galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Informacija portalo naudotojams
2015-02-09

Informuojame, jog pareiškėjai ir paramos gavėjai, prisijungę prie Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA)informacinio portalo, jau gali peržiūrėti aktualiausius pateiktų paraiškų duomenis bei atnaujinti paraiškose esančias banko sąskaitas ir kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, faksą, el. pašto adresą).

Dėl portalo veikimo
2015-02-05

Norėtume informuoti, kad dėl Agentūros informacinių sistemų diegimo darbų, vasario 5 d. galimi informacinio portalo sutrikimai.

Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl portalo veikimo
2015-01-30

Norėtume informuoti, kad dėl Agentūros informacinių sistemų testavimo darbų, sausio 30 d. – vasario 1 d. galimi informacinio portalo sutrikimai.

Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Informacija portalo naudotojams
2015-01-26

Informuojame, kad pareiškėjai ir paramos gavėjai,  prisijungę prie Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informacinio portalo, gali tik peržiūrėti savo pateiktų paraiškų duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad portale galima matyti gruodžio 23 d. aktualius paraiškų duomenis.

Taip pat norėtume pažymėti, kad NMA pareiškėjai ir paramos gavėjai, prisijungę  prie sistemos, negali pakeisti paraiškoje nurodytos banko sąskaitos ir kontaktinių duomenų (adreso, telefono numerio, fakso, el. pašto adreso).

Banko sąskaita ir kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, faksas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami raštu pateikus prašymą NMA. Teikiant NMA prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusiojo asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba seniūno Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka. Paliudyti pasirašiusiojo asmens parašo tikrumą taip pat gali NMA darbuotojas.

Jau galima jungtis prie portalu
2015-01-23

Norėtume informuoti, kad sistemos testavimo darbai baigti, galima jungtis prie informacinio portalo.

SVARBU
2015-01-22

Norėtume informuoti, kad dėl sistemos testavimo darbų šiuo metu negalite prisijungti prie informacinio portalo.

Apgailestaujame dėl nepatogumų.