Biudžetinė įstaiga
Nacionalinė  mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Tel. (8 5) 252 6999 | Faks. (8 5) 252 6945 | El. paštas:
info@nma.lt | Kodas 2887 392700

Naujienos In English
 |  0-10 |  10-20 |  20-30 |  30-40 | 
Dėl Muitinės departamento vykdomos apklausos
2016-06-29

Norėtume informuoti, kad Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) atlieka eksporto/importo licencijų administravimo elektroninių paslaugų naudotojų apklausą.

Apklausos tikslas – įvertinti eksporto/importo licencijų administravimo elektronines paslaugas.

Anketų analizės metu gauti duomenys bus panaudoti atliekant eksporto/importo licencijų administravimo elektroninių paslaugų pokyčius, todėl labai svarbu, kad pateiktumėte savo nuomonę.

Bendradarbiaudami kviečiame dalyvauti Muitinės departamento atliekamoje anoniminėje apklausoje ir užpildyti anketą. Anketą rasite paspaudę šią nuorodą https://www.apklausk.lt/s/5767ddbd462d7. Dalyvauti apklausoje galite iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Apklausos atsakymai yra konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistikos tikslais.

Turėdami klausimų dėl vykdomos apklausos, galite kreiptis į Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiąją inspektorę Iloną Valavičienę tel. (8 5) 232 74 91 arba el.p.ilona.valaviciene@lrmuitine.lt.

Dėl portalo veikimo
2016-06-08

Norėtume informuoti, kad birželio 8 dieną galimi informacinio portalo sutrikimai.
Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl portalo veikimo
2016-05-30


Norėtume informuoti, kad gegužės 30 dieną galimi informacinio portalo sutrikimai.
Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl papildomos nacionalinės pagalbos pieno gamintojams mokėjimų informacijos rodymo
2016-05-05

Norėtume informuoti, jog informaciją apie išmokėtas papildomos nacionalinės pagalbos pieno gamintojams išmokas pareiškėjai/paramos gavėjai gali peržiūrėti prisijungę prie informacinio portalo skiltyje „Mokėjimų/atsiskaitymų informacija“.

Dėl patikros metu nustatytų pažeidimų rodymo
2016-04-27

Norėtume informuoti, jog pareiškėjai/paramos gavėjai, dalyvaujantys su plotu susijusiose priemonėse, prisijungę prie Agentūros informacinio portalo, gali peržiūrėti tikrinto sklypo, kuriame patikros metu buvo nustatytas pažeidimas, nuotrauką (-as) bei jos (-jų) duomenis, jei atliekant patikrą buvo fotografuojama.
Minėtą informaciją pareiškėjai/ paramos gavėjai gali peržiūrėti informaciniame portale lentelės forma pateikiamoje patikros ataskaitoje „Tikrinti laukai“.

Informacija pareiškėjams, turintiems įsiskolinimų
2016-04-05

Norėtume informuoti, jog paramos gavėjai, turintys įsiskolinimų Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau –Agentūra), nuo 2016 m. kovo mėnesio, prisijungę prie Agentūros informacinio portalo, gali peržiūrėti savo įsiskolinimo informaciją bei paskaičiuoti preliminarų skolos, įskaitant palūkanas, dydį pasirinktą dieną.

Peržiūrėti įsiskolinimo informaciją bei paskaičiuoti preliminarią skolą pareiškėjai gali aktyvuodami nuorodą „Pareiškėjo įsiskolinimo informacija“.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog, paramos gavėjui apmokėjus skolą, informacija apie skolos apmokėjimą informaciniame portale rodoma tik gavus patvirtinimą iš banko apie mokėjimo įvykdymą.

Dėl portalo veikimo
2016-03-10

Norėtume informuoti, kad dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros sistemų atnaujinimo darbų 2016 m. kovo 11 – 13 dienomis neveiks informacinis portalas.
Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Dėl portalo veikimo
2016-02-23

Norėtume informuoti, kad vasario 23 dieną galimi informacinio portalo sutrikimai.
Apgailestaujame dėl nepatogumų.

Portalo informacinės sistemos naudotojų apklausa
2015-12-10

norėtume informuoti, kad nuo 2015 m. gruodžio 10 d. iki  2015 m. gruodžio 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdys portalo informacinės sistemos naudotojų apklausą.

Apklausos tikslas – nustatyti tobulintinas portalo informacinės sistemos sritis, įvertinus ją pagal patogumo naudotis, duomenų pateikimo aiškumo bei informatyvumo kriterijus.

Anketų analizės metu gauti duomenys bus panaudoti atliekant portalo informacinės sistemos pokyčius, todėl labai svarbu, kad pateiktumėte savo nuomonę.

Anketa pareiškėjams ir paramos gavėjams

Anketa savivaldybių ir seniūnijų darbuotojams

Prašome Jūsų aktyviai dalyvauti ir iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

Svarbi informacija pareiškėjams dėl tiesioginių išmokų
2015-12-10

Kadangi nuo š. m. gruodžio 1 d. mokamos likusios tiesioginės išmokos, savo klientų patogumui informaciniame portale pradėjome rodyti informaciją apie planuojamų išmokų išmokėjimo laikotarpį pagal 2015 m. pateiktą paraišką.


Norėtume atkreipti dėmesį, jog informaciniame portale rodoma informacija gali pasikeisti pareiškėjo pateiktos paraiškos vertinimo metu nustačius papildomų neatitikimų.