Svarbi informacija informacinio portalo naudotojams

Norėtume informuoti, kad, įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, keičiasi informacinio portalo pareiškėjų paieškos laukų struktūra ir paieškos rezultatų vaizdavimas, t. y. prisijungusiems naudotojams paiešką galima vykdyti tik pagal vardą, pavardę/ Įm. pavadinimą ir/arba pagal valdos numerį. Atlikus paiešką, fizinių asmenų atveju rodomi keturi paskutiniai asmens kodo skaičiai, juridinių asmenų atveju rodomas visas įmonės kodas.

2018-10-26
Dėl Muitinės departamento vykdomos apklausos

Įgyvendinus projektą „Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant „Vieno langelio“ principą elektroninė paslauga“ (projektas finansuotas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo lėšų) ir bendradarbiaujant su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo atlikti Lietuvos Respublikos muitinės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinių sistemų pokyčiai. Nacionalinė mokėjimo agentūra įdiegė elektronines importo/eksporto licencijas AGRIM/AGREX, kurios išduodamos importuojamiems/eksportuojamiems žemės ūkio produktams ir pateikiamos muitinei atliekant muitinės formalumus.

Siekdamas įvertinti importo/eksporto licencijų AGRIM/AGREX administravimo elektronines paslaugas, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atlieka minėtų elektroninių paslaugų naudotojų apklausą. Anketų analizės metu gauti duomenys bus panaudoti tobulinant importo/eksporto licencijų AGRIM/AGREX administravimo elektroninių paslaugų kokybę.

Kviečiame Jus dalyvauti Muitinės departamento atliekamoje apklausoje ir užpildyti anketą. Anketą rasite paspaudę šią nuorodą https://www.apklausk.lt/s/5b87d2ebe8b28. Dalyvauti apklausoje galima iki 2018 m. lapkričio 15 d.

Turėdami klausimų dėl vykdomos apklausos, galite kreiptis į Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus vyriausiąją inspektorę Iloną Valavičienę tel. (8 5) 232 74 91 arba el.p.ilona.valaviciene@lrmuitine.lt.

2018-09-17
Užsienio prekybos administravimo funkcijas vykdys kita institucija

Informuojame, kad nuo š. m. spalio 1 d. užsienio prekybos administravimo funkcijas vykdys VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Nuo spalio 1 d. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra perims paraiškų žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijoms gauti vertinimo, licencijų išdavimo, užstatų administravimo funkcijas. Minėtus darbus Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atliks iki š. m. rugsėjo 28 d.

Funkcijas perduoti NMA rengiasi jau dabar – šiuo metu visi pareiškėjai, kurie su NMA buvo pasirašę paraiškų importo ir eksporto licencijoms gauti teikimo elektroniniu būdu sutartis, yra informuoti apie vienašališką jų nutraukimą nuo š. m. spalio 1 d. (neįskaitytinai).

Pareiškėjai, norintys teikti paraišką gauti importo, eksporto licenciją, nuo š. m. spalio 1 d. sutartis turės būti sudarę su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Pareiškėjai, pasirašę sutartis su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, paraiškas licencijoms gauti teiks naudodamiesi NMA Informaciniu portalu, tad elektroninių paraiškų teikimo sistema nesutriks.

2018-08-29
Svarbu 2018 m. deklaruojantiems plotus

Informuojame, kad 2018 m. pateiktas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas informaciniame portale bus galima pamatyti tik pasibaigus paraiškų priėmimo laikotarpiui ir perkėlus šias paraiškas į Nacionalinės mokėjimo agentūros paraiškų administravimo informacinę sistemą. Kai 2018 m. paraiškos bus perkeltos į informacinę sistemą, šį pranešimą atnaujinsime.

2018-05-31
Svarbi informacija ekologiškai ūkininkaujantiems

Primename, kad įvykdžius įsipareigojimą taikyti ekologinės gamybos praktiką ir metodus 2 arba 3 metų laikotarpiu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ pareiškėjai turi nepamiršti vykdyti tęstinę veiklą pagal veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.

Bendras įsipareigojimų laikotarpis pagal veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ yra 5 metai nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad NMA informaciniame portale laikinai nėra galimybės matyti informacijos apie šiuos įsipareigojimus (šiuo metu prie pareiškėjo įsipareigojimų rodoma „Netaikoma“).

2018-05-15