Atkreipiame dėmesį, jog, vadovaujantis teisės aktais, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 — 2020 metų veiksmų programas yra viešinama informacija tik dėl juridinių asmenų.

Atkreipiame dėmesį, jog dėl konvertavimo pagal aritmetines taisykles bei apvalinimo iki sveikųjų skaičių gali skirtis pareiškėjo prašoma bei apskaičiuota paramos suma nuo išmokėtos paramos sumos.