Naujienos
Dėl portalo veikimo

Norėtume informuoti, kad dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinių sistemų atnaujinimo darbų sausio 14 d. nuo 18.00 val. iki 19.00 val. kai kurios informacinio portalo paslaugos gali būti nepasiekiamos.

Apgailestaujame dėl nepatogumų.

2021-01-14
Vykdoma pareiškėjų, paramos gavėjų apklausa

Informuojame, kad šiuo metu NMA vykdo asmenų, pateikusių paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) priemones, apklausą.

Apklausa siekiama išsiaiškinti, ar pareiškėjai, paramos gavėjai gerai informuoti apie KPP priemones, ar informacija pateikiama aiškiai ir suprantamai, kokia respondentų nuomonė apie paramos administravimo skaidrumą, kaip jie vertina NMA veiklą, susijusią su KPP priemonių administravimu, vykdoma kontrole.

Kvietimai dalyvauti apklausoje siunčiami tik tiems pareiškėjams, paramos gavėjams, kurie sutiko dalyvauti NMA organizuojamose apklausose (sutikimą buvo pažymėję NMA informaciniame portale).

Apklausa užtruks apie 12 minučių. Klausimyną galima pildyti iš bet kurios vietos, kur yra interneto ryšys, kompiuteriu arba išmaniuoju telefonu.

Dėkojame už sutikimą bendradarbiauti ir maloniai prašome skirti laiko atsakymams į klausimus.

Jūsų nuomonė mums labai svarbi!

NMA užsakymu tyrimą atlieka rinkos tyrimų ir konsultacijų bendrovė „Kantar“, kuri užtikrina duomenų anonimiškumą ir Jūsų atsakymų konfidencialumą. Apklausos metu gauta informacija bus naudojama tik tyrimo tikslais, o duomenys analizuojami apibendrinta forma.

2021-01-07