Naujienos
Dėl informacijos apie neatitikimus rodymo

Norėtume informuoti, kad dėl informacinių sistemų atnaujinimo darbų nuo 2017 m. rugpjūčio 18 iki 21 d. informaciniame portale, 2017 m. pateiktose paraiškose išmokoms už deklaruotus plotus gauti, nebus rodomi neatitikimai ir administraciniai sutikrinimai.

Apgailestaujame dėl nepatogumų.

2017-08-18
Dėl atnaujinto neatitikimo (13.1N) aprašymo

Atkreipiame pareiškėjų, kurių Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškose (toliau – Paraiškos) buvo nustatytas neatitikimas dėl deklaruojamų plotų žemės valdymo teisės (13.1N), dėmesį, kad 2017 m. liepos 21 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros informaciniame portale buvo atnaujintas  šio neatitikimo aprašymas.

 Taip pat norėtume informuoti, kad visus galimus neatitikimų aprašymus pagal 2017 m. Paraiškas galėtumėte rasti čia

2017-07-21