Naujienos
Svarbi informacija ekologiškai ūkininkaujantiems

Primename, kad įvykdžius įsipareigojimą taikyti ekologinės gamybos praktiką ir metodus 2 arba 3 metų laikotarpiu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ pareiškėjai turi nepamiršti vykdyti tęstinę veiklą pagal veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.

Bendras įsipareigojimų laikotarpis pagal veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ yra 5 metai nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad NMA informaciniame portale laikinai nėra galimybės matyti informacijos apie šiuos įsipareigojimus (šiuo metu prie pareiškėjo įsipareigojimų rodoma „Netaikoma“).

2018-05-15
DĖL PAREIŠKĖJO ID

Informuojame, kad pareiškėjai ir paramos gavėjai, per elektroninę bankininkystę prisijungę prie informacinio portalo, šalia vardo ir pavardės gali matyti savo identifikacinį numerį (ID).

Siekiant apsaugoti klientų duomenis, keičiasi informacijos teikimo tvarka Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA). Paskambinusiam į agentūrą ir pateikusiam savo asmens duomenis klientui su asmens duomenimis susijusi informacija bus suteikiama tik tuo atveju, jei skambinančiojo telefono numeris sutampa su nurodytu paraiškoje. Jeigu numeris nesutampa, papildomai bus prašoma pateikti pareiškėjo ID.

Pareiškėjai, nesinaudojantys informaciniu portalu, ID galės sužinoti atvykę į NMA ir pateikę asmens dokumentą.

2018-03-30