Naujienos
Svarbu 2018 m. deklaruojantiems plotus

Informuojame, kad 2018 m. pateiktas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas informaciniame portale bus galima pamatyti tik pasibaigus paraiškų priėmimo laikotarpiui ir perkėlus šias paraiškas į Nacionalinės mokėjimo agentūros paraiškų administravimo informacinę sistemą. Kai 2018 m. paraiškos bus perkeltos į informacinę sistemą, šį pranešimą atnaujinsime.

2018-05-31
Svarbi informacija ekologiškai ūkininkaujantiems

Primename, kad įvykdžius įsipareigojimą taikyti ekologinės gamybos praktiką ir metodus 2 arba 3 metų laikotarpiu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ pareiškėjai turi nepamiršti vykdyti tęstinę veiklą pagal veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.

Bendras įsipareigojimų laikotarpis pagal veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ yra 5 metai nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad NMA informaciniame portale laikinai nėra galimybės matyti informacijos apie šiuos įsipareigojimus (šiuo metu prie pareiškėjo įsipareigojimų rodoma „Netaikoma“).

2018-05-15