Naujienos
Dėl portalo veikimo

Norėtume informuoti, kad dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros sistemų atnaujinimo darbų 2018 m. kovo 15 d. nuo 19:00 val. iki 21:00 val. kai kurios informacinio portalo paslaugos gali būti nepasiekiamos.
Apgailestaujame dėl nepatogumų.

2018-03-15
Dėl ilgalaikių įsipareigojimų pagal KPP su plotu susijusias priemones rodymo

Norėtume informuoti, jog savo klientų patogumui informaciniame portale pradėjome rodyti aktualią informaciją apie prisiimtus ilgalaikius įsipareigojimus.
Pareiškėjai/paramos gavėjai, dalyvaujantys su plotu susijusiose priemonėse, prisijungę prie NMA informacinio portalo, gali peržiūrėti prisiimtus ilgalaikius Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ , „Ekologinis ūkininkavimas“ bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonė „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ įsipareigojimus.
Informaciją apie prisiimtus ilgalaikius įsipareigojimus pareiškėjai/paramos gavėjai gali peržiūrėti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje esančioje lentelėje „Deklaruoti laukai“ prie deklaruoto konkretaus lauko paspaudus „Daugiau“. Atsidariusios lentelės stulpelyje „Ilgalaikių įsipareigojimų pagal KPP* pabaiga“ yra rodomi prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų paskutinieji metai, kuriais pareiškėjas turi deklaruoti nurodytą lauką.

2018-02-02