Naujienos
Dėl ilgalaikių įsipareigojimų rodymo pagal su plotu susijusias priemones

Atkreipiame dėmesį, kad NMA informaciniame portale 2019 m. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškose laikinai nėra galimybės matyti informacijos apie prisiimtus ilgalaikius įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“, taip pat pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“.

Norėtume paaiškinti, kad šią informaciją pareiškėjai/paramos gavėjai gali peržiūrėti 2018 m. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškose esančioje lentelėje „Deklaruoti laukai“ prie deklaruoto konkretaus lauko paspaudus „Daugiau“. Atsidariusios lentelės stulpelyje „Ilgalaikių įsipareigojimų pagal KPP* pabaiga“ yra rodomi prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų paskutinieji metai, kuriais pareiškėjas turi deklaruoti nurodytą lauką.

2019-07-26
Atliktas paraiškose deklaruotų duomenų sutikrinimas

Norėtume informuoti, kad atliktas paraiškose paramai už deklaruotus plotus gauti deklaruotų duomenų sutikrinimas. Jeigu Jūsų paraiškoje buvo nustatyta neatitikimų arba atliekami papildomi administraciniai sutikrinimai, informaciją apie tai galite matyti peržiūrėdamas informaciniame portale pateiktos paraiškos duomenis.

2019-07-16