Naujienos
Dėl portalo veikimo

Norėtume informuoti, kad 2017 m. sausio 23 d. dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros informacinių sistemų atnaujinimo darbų nuo 19:30 val. iki 22:00 val. galimi portalo informacinės sistemos veikimo sutrikimai.

Apgailestaujame dėl nepatogumų.

2017-01-23
Dėl viešojo sektoriaus subjektams išmokėtos paramos sumų ir jų derinimo VSAKIS

Norėtume informuoti, kad viešojo sektoriaus subjektai, gaunantys paramą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, informaciniame portale jau gali matyti jiems išmokėtas finansavimo sumas ne tik pagal finansavimo šaltinį, bet ir pagal pajamų ekonominės klasifikacijos kodus (paskirtį). Ši informacija reikalinga derinant tarpusavio įsipareigojimus per Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

Šią išsamią informaciją viešojo sektoriaus subjektai gali matyti realiu laiku, tiesiog prisijungę prie portalo ir informaciniame bloke „Finansinė informacija“ aktyvavę nuorodą „Išmokėtų paramos lėšų ekonominė klasifikacija“.

2017-01-05